Kancelária

Profil kancelárie


HLAVNÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ NAŠOU FIRMOU

  • PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH  STAVIEB
  • PROJEKTOVANIE  INŽINIERSKÝCH STAVIEB
  • VYKONÁVANIE TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO PORADENSTVA
  • POSUDKY A EXPERTÍZY STAVEBNÝCH OBJEKTOV
  • MERANIA A DIAGNOSTIKA STAVIEB
  • ODBORNÉ VEDENIE STAVBY
Hlavný inžinier firmy : Ing. Marián ERBY
autorizovaný stavebný inžinier
Ďalší autorizovaní inžinieri : Ing. Marek Gaži
autorizovaný stavebný inžinier
Ďalší projektanti firmy sú : Ing. Jakub Kaščák