Kontakt

ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o.

sídlo: Matuškova 8 , 040 11 Košice
kancelária: Rázusova 25, 040 01 Košice

tel/fax: +42155 625 7559

IČO: 36595551
IČ DPH: SK 2022046653
DIČ: 2022046653

Statika:

Ing. Marián Erby: +421903 600 810   erby@statikastavieb.sk
Ing. Marek Gaži: +421903 569 364     gazi@statikastavieb.sk
Ing. Marián Dragošek: +421911 094 806   dragosek@statikastavieb.sk
Ing. Jakub Kaščák: +421908 394 836   kascak@statikastavieb.sk

Projektant pozemných stavieb:
Leart-Ing. Lea Procházková: +421907 974 655  projekcialeart@gmail.com
Liv.arch-Ing. Laura Kolesárová: 0908 377 383  laurakolesarova@gmail.com

Vizualizácie stavieb:
cadRender-Ing. Martin Procházka: 0905 217 584  marprochazka@gmail.com

Technické a technologické vybavenie stavieb:

Ing. Slavomír Hankovský: +421903 621 542  slavomir.hankovsky@gmail.com
Ing. Peter Olšavský: +421910 535 070  peter.olsavsky@gmail.com

Partnerské linky:
3linea architekti, spol. s.r.o. - www.3linea.sk

Design engineering, s.r.o. - www.designengineering.sk