Referencie

ZOZNAM VYBRANÝCH PROJEKTOV V PROFESII STATIKA :


rok 2019

 • Zastrešenie ÚMD-Teplá voda, areál spoločnosti SMZ Jelšava
 • Trnkov- Slnečná stráň II., Výstavba štyroch bytových domov SO01-04, investor: TROK, s.r.o. Trnkov
 • Plošina pre opravu vysokých pecí a opravu výmurovky, investor: TERMOSTAV-Mráz, spol. s.r.o. Košice
 • Statický výpočet a posúdenie-ŽBT. Tvárnicový komín 100/2,0, investor: Spaľovňa odpadov KOSIT, Košice
 • THERME TATRY-Termálne kúpalisko Veľká Lomnica- RP
 • Statické posúdenie OK Čachtice, Mníchova Lehota a lom Hubina
 • SO-01 Bytový dom, Bernolákova 24, Košice, investor: STAVAKOM s.r.o., Košice
 • PD pre zásobníkové stanice technických plynov pre MESSER Tatragas, s.r.o.
 • Tréningové futbalové ihrisko- ZŠ Janigova, Košice, investor: DEALS MANAGEMENT, a.s.
 • EUROPARK BARCA-priemyselný areál, Košice, SO 103.1- Podjazd pod trať ŽSR, SO 103.2- Oporné múry a SO 103.3- Mostné provizórium
 • Oprava koróznych vád na TP2 v krížení s miestnou komunikáciou Rakytník- Uzovská Panica, investor: Eustream a.s., Bratislava
 • Bytový dom s polyfunkciou- Rezidencia LAGO, Galaktická 2, Košice
 • Cirkevné školské centrum- Moldava n/Bodvou, posúdenie murovaných konštrukcií
 • Statické posúdenie OK, Závod Vápenka Košice- Areál USS Košice, investor: Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
 • SO-01 BD Kukučínova ulica, Košice, Zabezpečenie stavebnej jamy
 • Multifunkčná hala Moldava n/Bodvou, projekt pre stavebné povolenie
 • Zariadenie na úpravu odpadov- SO 001, SO 003, SO 009, investor: Envirocentrum s.r.o., Košice
 • KUZMICE- Kanalizácia a ČOV, jednostupňový projekt pre Enviroline, s.r.o., Košice
 • Rekonštrukcia mosta č. 5- 9436BZ, Areál USS Košice


rok 2018

 • Nadstavba BD a stavebné úpravy, Pri nemocnici 6-10, Gaštanová 6, Košice
 • Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice- RP
 • PD pre zásobníkové stanice technických plynov pre MESSER Tatragas, s.r.o.
 • AB- DUETT BUSINESS RESIDENCE- II. etapa Veža II. Palackého-Jantárová, Košice
 • Statické posúdenie možnosti nadstavby AB- HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, Košice
 • Polyfunkčný objekt RAMPOVÁ- nadstavba objektu DUR a projekt pre stavebné povolenie
 • Linka na vápenné mlieko CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
 • Statické posúdenie nosnej OK4- Silo Kendice, investor: De Heus s.r.o., Bratislava
 • Bytový dom VILLKA, Košice-RP
 • Konferenčné a kongresové centrum-RP, Rekonštrukcia národnej pamiatky- Štiavnické Bane
 • Odprášenie OC2- Odsírenie SUZE, Areál USS, Košice, Objekty SO 01.01-01.05
 • Bytový dom- Villa Borovica- statický posudok pre Paseo Development, Košice
 • Realizácia PD a posudkov konštrukcií mobilného operátora pre LUKROMTEL s.r.o., Kremnica
 • Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do horáka RP PC2-SO4W2- Skladovanie tuhých palív CRH Rohožník
 • Statické posúdenie- Krajský súd Košice, modernizácia a nadstavba pre Ministerstvo spravodlivosti SR


rok 2017

 • Doosan Bobcat Manufacturing, s.r.o.- OK lakovacej linky, výrobná hala, Česká republika
 • Realizácia PD a posudkov konštrukcií mobilného operátora pre SUNTEL SK, s.r.o.
 • PD pre zásobníkové stanice technických plynov pre MESSER Tatragas, spol. s.r.o.
 • EcoPoint 2.- Administratívne centrum K1, Košice II. etapa- Objekt SO-02
 • Rekonštrukcia a výstavba kotolní- Čierna n/Tisou pre PRODEX, spol. s.r.o.
 • Bytový dom Paseo Grunty- Klimkovičova/ Moskovská sídlisko KVP- Košice
 • RaM kotol K6 USS Košice- výkon autorského dozoru
 • Oprava chráničky P0430AHS v krížení s cestou II. triedy- Šaštín Stráže- Petrova Ves
 • Farma LUTILA- betónové konštrukcie, investor: Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. Žiar n/Hronom
 • Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú- Objekty SO 101-103, SO200,300,400,500,600,700,800,900, investor: FORTISCHEM, a.s. Nováky
 • Príprava strategického parku NITRA, SO 551- Preložka vodovodu ponitran DN600-2. etapa
 • 14XK29001- ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy TREBIŠOV pre PRODEX s.r.o.
 • Bytový dom VILLKA, Košice
 • AB DUETT BUSINESS RESIDENCE- I. etapa- Veža I., Palackého, Košice
 • 15XB29011- Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, SO-02-34-01,02,05,06,07,09 pre PRODEX spol. s.r.o.
 • Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice, investor: BC Building s.r.o., Košice
 • Realizácia PD a posudku konštrukcií mobilného operátora pre LUKROMTEL s.r.o., Kremnica
 • Projekt č. 9426BZ- Rekonštrukcia mosta č.4 areál USS Košice
 • Skladová hala Telegrafie a.s., Lomená ulica, Košice
 • Revízia  OK na hale G,T,R, Kompresorová stanica Veľké Kapušany
 • Revízia priehradových stožiarov na objektoch, Rozbehy a Šišoretné pre Energotel a.s., Bratislava
 • EcoPoint 3. etapa- Administratívne centrum K1, Košice


rok 2016

 • 90 MW Simple Cycle Power Plant Magboro- Nigéria (ENERGODYN, s.r.o.)
 • Obnova mestského kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie v Košiciach (Inžinierske stavby, a.s.)
 • Oprava chráničky TP2 v krížení s miestnou komunikáciou Silica- Silická Jablonica (eustream, a.s.)
 • Vila Klára-Nový Smokovec (Termostav-Mráz spol. s.r.o.)
 • Závod Lom Trebejov, stavebný dozor pre betónové a oceľové konštrukcie objektov (Carmeuse Slovakia. s.r.o.)
 • Supermarket BILLA 515 Spišská Nová Ves (DESIGN ENGINEERING, a.s.)
 • Centrum výskumu a inovácií bezpečnostných zásahových činností (DESIGN ENGINEERING, a.s.)
 • OC Galéria II. etapa- prístavba na východnej fasáde OC (REPREX, s.r.o.)
 • Modernizácia a doplnenie autonómnych systémov varovania a vyrozumenia pre VD Ružiná (Telegrafia, a.s.)
 • RaM kotolne 1. etapa- kotol K6, U.S.Steel Košice, s.r.o. (ECONS ENERGY a.s.)
 • Rekonštrukcia prístavby AB ISK v Košiciach (Inžinierske stavby, a.s.)
 • Bytový dom Žižkova (LEART s.r.o.)
 • Bytový dom RESIDENCIA KMEŤOVA- optimalizácia (UNIRES-Bau s.r.o.)
 • Bytový dom Paseo GRUNTY- Klimkovičova, sídlisko KVP Košice (AKSIS plus, s.r.o.)


rok 2015

 • Chladič EO 22, betónové a oceľové konštrukcie (JPS s.r.o.)
 • Statické posúdenia osadených typových sirén PAVIAN pre VD ( Telegrafia, a.s.)
 • RaM kotolne 1. a 2. etapa - kotol K7, U.S.Steel Košice, s.r.o. (ECONS ENERGY, a.s.)
 • FFBL CPP Project, Pakistan - kontrola výpočtov komína (IEG ISTROENERGO GROUP, a.s.)
 • SAN GABRIEL, AVION- IEG, Filipíny (ENERGODYN, s.r.o.)
 • Magboro- Nigéria (ENERGODYN, s.r.o.)
 • Statické posúdenie anténnych stožiarov (Lukromtel, s.r.o.)
 • S24301- Most č.5 v areáli U.S.Steel Košice (Inžinierske stavby, a.s.)
 • OK pracovné plošiny pre Absorbér K7 a K6 (GS Pro s.r.o.)
 • Závod Lom Trebejov, zastrešenie skládky 0-4 a 4-10 (Carmeuse Slovakia, s.r.o.)
 • Oprava skratovanej chráničky PO2850 v krížení s cestou II. triedy č. 532 Behynce- Otročok (Eustream, a.s.)
 • Podpera valčeková PD5028-2009 (MONTRÚR, s.r.o. Košice)
 • Oprava potrubného mosta v areáli U.S.Steel- závod Vápenka Carmeuse (SEWA- consulting, spo. s.r.o.)
 • Zdroje technických plynov pre R-Glass Katarínska Huta (MESSER Tatragas, spol. s.r.o.)
 • Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice (PRODEX spol. s.r.o.)
 • Zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna (DESIGN ENGINEERING, a.s.)


rok 2014

 • RaM KOTOLNE 1.ETAPA - KOTOL K7 - (US Steel Košice)
 • Stanica technických plynov: Holzim - Rohožník, LEBO Slovakia - Nove mesto n/Váhom, Witzenmann Slovakia - Vlková, Falco - Košice, KAMAX - Bardejov - ( Messer Tatragas, spol. s r.o.)
 • Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín - (Teko Košice, a.s.)
 • Vodojem Prešov - Kráľová hora (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice)
 • Jazdecký areál Sokoľ - (Ing. Ján Spišák – Sténia export-import)
 • Základňová stanica a retranslačný bod: Kordíky, Nová Baňa - (Lukromtel, s.r.o.)
 • Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR - (Lukromtel, s.r.o.)
 • ČOV Bánovce nad Ondavou (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice)
 • Diagnostika mosta č.5, Areál USSteel, Košice, (ISKE)
 • Vila Rozália, Aksis, s.r.o.


rok 2013

 • Športová hala - Žiar nad Hronom (Mesto Žiar and Hronom)
 • Výstavba nájomných bytov (Hronský Beňadik)
 • ČOV Družstevná pri Hornáde, ČOV Nová Polhora (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice)
 • Premiestnenie technológie výroby VKB - (DESIGN ENGINEERING, s.r.o)
 • Dobrá adresa Garbiarska 14 bývanie v centre Košíc - (Ing. Jaroslav Varga, CSc.)
 • Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č.6-10 Gaštanová 6, Košice - (IZOLEX BAU s.r.o.)
 • Základňová stanica a retranslačný bod: Lučenec, Obyce - (Lukromtel, s.r.o.)
 • Stanica technických plynov: Schindler, Hammerbacher, Miba - ( Messer Tatragas, spol. s r.o.)
 • Most Stará voda - (Obec Stará Voda)
 • Novostavba polyfunkčnej budovy v pamiatkovej zóne mesta Rožňava - (Ing. Martin KOHULÁK)
 • Rekonštrukcia a prístavba budovy okresného súdu v Michalovciach - (Okresný súd Mychalovce)
 • Obnova VTL DN700 PN63 v úseku Herceg - Kozárovce - (SPP Distribúcia, a.s.)
 • Oprava Podporných Konštrukcií Medzi Čistiacimi Komorami a GU 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 - (eustream, a.s.)


rok 2012

 • Ecopoint Office Center Košice (ISKE)
 • Nový sklad - OLDRATY Humenné (O.SK FIN)
 • ČOV Čaklov, ČOV Plešivec, ČOV Snina, ČOV Streda nad Bodrogom (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice)
 • Výrobno – skladovacia hala - základové a oporné konštrukcie (DONGHEE Slovakia, s.r.o.)
 • LDPE4 - Nová výrobňa polyetylénu (Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.)
 • Vodojemy: Klatov, Lorinčík, Malé Ozorovce, Paňovce, Prešov, Vyšná Hutka, Zempĺínska Teplica (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice)
 • Linka na úpravu vápenca - Lom Tisovec (Calmit, s.r.o.)
 • Linka na úpravu vápenca - Lom Trebejov (Calmit, s.r.o.)
 • Školiace zariadenie pre malých a stredných podnikateľov - Rešica ( Obec Rešica )
 • Základňová stanica a retranslačný bod: Košeca, Podolie, Rabča, Cígeľ, Kovarce, Chlebany, Žabokreky, Horné Srnie, Nedožery - (Lukromtel, s.r.o.)
 • Stanica technických plynov: Brezno Industry, Nsp Bardejov, Klauke, Kechnec - ( Messer Tatragas, spol. s r.o.)
 • Retenčný systém v areály spoločnosti Swedspan Slovakia, s.r.o., Malacky


rok 2011

 • Predajno servisný komplex - SUZUKI (TECH-CAR, s.r.o., Košíce)
 • ALACO - sklad expedície a apretovňa (ALACO, s.r.o.)
 • ČOV Sokoľany (Obec Sokoľany)
 • Pivovar KALTENECKER - prístavba výrobnej haly a podnikovej predajne(Pivovar KALTENECKER, s.r.o, Rožňava)
 • Školiace zariadenie pre malých a stredných podnikateľov - Rešica (Obec Rešica)
 • Linka na úpravu dolomitu – Lom Trebejov – 1.etapa (Carmeuse Slovakia, s.r.o.)
 • LM6000PD Sprint Cogeneration Power Plant - PAKISTAN (ISTROENERGO GROUP, a.s.)
 • Vodojem Medzev (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice)
 • Vodojem Novačany (Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice)
 • Vymenník Važecká (Mesto Košice)


rok 2010

 • Hala B, Košice – Bukovec (Bavex K2.sk, s.r.o)
 • Terasová bytová výstavba Košice – Baránok III. etapa (Contrat SK a.s.)
 • RZ Zelená Lagúna Domaša Hotel*** a Penzión** (Mliekofarma SK, s.r.o., Agrotrade Zelená Lagúna s.r.o.)
 • Detský domov – Veľké Kapušany (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach)
 • Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou (KFŠ – Delta s.r.o.)
 • SO 803/1-02 Ventilačný komín 2.HVB, Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce (ENEL, a.s.)

rok 2009

 • Novostavba IBV, Lorinčík – Breziny (Stavebná recyklačná a konzultačná, a.s.)
 • Paroplynový zdroj – Považská Bystrica (Paroplyn PB a.s.)
 • Odsírenie surového koksárenského plynu – biologická čistička odpadových vôd (USS Košice a.s.)
 • Základná umelecká škola Smižany – rekonštrukcia a prístavba (obec Smižany)
 • Burgas – Alexandroupolis crude oil pipeline project (Trans-balkan pipeline b.v.)
 • Oprava strešnej konštrukcie budovy strojovne EVO I, Elektráreň Vojany (Slovenské elektrárne a.s.)
 • Kanalizácia a ČOV Hatalov (VVS a.s.)
 • Terasová bytová výstavba Košice – Baránok I. etapa (Contrat SK a.s.)
 • Gas Pipeline Bunde – Ecel (BEP)
 • Hala A, Košice – Bukovec (Bavex K2.sk, s.r.o)
 • Oprava výrobnej haly PFP (Reprox, s.r.o)
 • Eneco Gas storage Epe (ENECO)
 • Spoločenský dom – Opatovská 137 (Mestská časť Vyšné Opátske – Košice)
 • Vinárstvo Malá Tŕňa (Tokaj & CO, s.r.o)


rok 2008

 • Likvidácia 1.haly 6MW Tus s potrubným dvorom na KS 01 Veľké Kapušany (SPP a.s.)
 • Oprava potrubia TP1 v krížení s cestou III. triedy Slanec - Nový Šariš (SPP a.s.)
 • Lávka ponad potok Rudnica (motorest a penzión Zlatý Strom)
 • Obchodné centrum Vážka (Supra investície s.r.o.)
 • Prekrytie kolektora – object č.161 na KS 02 v Jablonove nad Turňou (SPP, a.s.)
 • Oprava potrubia TP3 v krížení s traťou ŽSR Čierna nad Tisou – Košice (SPP, a.s.)
 • Obchodné centrum Sallerovej výstavby Galéria Košice II. Etapa (IS. a.s. Košice)
 • Dante Špičková elektráreň Panické Dravce (SSE, a.s.)
 • C5 – C6 Penex Deisohexanizer isomerization unit in Basrah refinery, Iraq (Hydro Carbon Supplay, Jordan)
 • Golfové ihrisko, Malá Ida (LP Development, a.s.)
 • Reconstrukction of Vidin petroleum terminal (OMW Bulgaria)
 • Predajno-servisný komplex Suzuki (TECH-CAR, s.r.o)
 • Penzión, Malá Tŕňa (Tokaj & CO, s.r.o)
 • Shuqaiq phase II VTS, Kingdom of Saudi Arabia (AZIZ SWCC)


rok 2007

 • SPEVNENIE SVAHU V LOKALITE DVORNÍKY / SPP a.s./
 • CENTRÁLNY SKLAD HORĽAVÝCH KVAPALÍN / SPP a.s./
 • OPRAVA POTRUBIA TP1 a TP3 V KRÍŽENÍ S CESTOU II.TRIEDY Ć.502 TRSTÍN - SMOLENICE / SPP a.s. /
 • ZLOŽISKO POPOLA - STABILIZÁCIA HRÁDZE TEKO KOŠICE / TEPLÁREŇ KOŠICE /
 • MODERNIZÁCIA VÝROBNEJ HALY / TATRY a.s. /
 • MODERNIZÁCIA ZŠ A MŠ POPROČ / OBEC POPROČ /
 • Oprav vád potrubia TR v km 24,389 v krížení s cestou II triedy č.552 Egreš - Zemplínska Teplica ( Transpetrol )
 • Elektráreň s kombinovaným parovodivým cyklom - Malženice


rok 2006

 • VYBUDOVANIE ODVODŇOVACIEHO KANÁLA – KS 04, IVÁNKA PRI NITRE
 • PAROPLYNOVÝ CYKLUS 80 MW, LEVICE ,DODÁVATEĽ : ADATO S.R.O. , ŠAFÁRIKOVÁ Č.1, LEVICE
 • PITNÁ VODA A ODKANALIZOVANIE V POVODÍ TOPLE - VRANOV
 • SO 1101 – BYSTRÉ ČOV,SO 0613 – HENCOVCE – ČOV, STAVBA VRANOV
 • OPRAVA CHRÁNIČKY TP1 POD CESTOU II. TRIEDY BUKOVÁ – PLAVECKÝ PETER
 • REKONŠTRUKCIA , NADSTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU - ŠTEFÁNIKOVA č.2, KOŠICE
 • POLYFUNKČNÝ DOM „ CHARITAS „ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – PRAKOVCE


rok 2005

 • TECHNOLOGICKÉ JAMY PRE VÝROBNÝ ZÁVOD ARCELOR ,SENICA
 • PREVÁDZKOVO – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA , PANÓNSKA CESTA, BRATISLAVA
 • OPRAVA POTRUBIA TP 900 v krížení s cestou,lokalita Kuchyňa – Voj. útvar
 • MVE RUŽBAŠSKÁ MIĽAVA ( MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ )
 • Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec súvisiacej s akciou GETRAG FORD TRANSMISSIONS
 • PROJEKT ESPRESSO – VÝROBNÝ ZÁVOD , GETRAG – FORD TRANSMISSION
 • ADMINISTRATÍVNO – SKLADOVACÍ KOMPLEX , IP CENTRUM, BRATISLAVA
 • PREDAJŇA AUTOMOBILOV, PREŠOVKÁ CESTA KOŠICE, AUTO- DAREX BRATISLAVA
 • NOVÁ POZINKOVACIA LINKA Č.3 SO 002 – ZÁKLADY LINKY – ÚSEK Č.1 (MODULY 13–18)


rok 2004

 • REKONŠTRUKCIA OBJEKTU – Kováčska č.2, Košice
 • DREVOSKLAD SO 11.3 SKLAD A DOPRAVA ŠTIEPOK – RECLAIMER, SCP RUŽOMBEROK
 • OBCHODNÉ CENTRUM SALLEROVEJ VÝSTAVBY – TORYSKÁ UL. , KOŠICE
 • OPRAVA KOMÍNA Č.2 – AGLOMERÁCIA AREÁL U.S.STEEL, KOŠICE
 • REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA DD A DSS, ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE
 • OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, KECEROVCE – PEKĽANY
 • REKONŠTRUKCIA AB A TEP. HOSP. SPP,A.S. , OZ POPRAD, HODŽOVA ULICA
 • VÝROBNÝ ZÁVOD HYUNDAI MOBIS - STAVBA 001,002 – MONTÁŽNA HALA A ADMINISTRATIVNY OBJEKT


rok 2003

 • TELEKOM. STAVBA NA EXIST. OBJEKTE C1-0346KO-030 Ulica 1.Mája - SNINA
 • STATICKÉ POSÚDENIE KOMÍNA NP3 – U.S. STEEL – KOŠICE
 • KOŠICE 88 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - SÍDLISKO DARGOVSKÝCH HRDINOV VIII
 • ŠOK TEAM , S.R.O. , MICHALOVCE - PRÍSTAVBA LAKOVNE A KLAMPIAREŇ
 • OPRAVA POTRUBIA TP1 V KM 108,72 V KRÍŽENÍ S TRAŤOU ŽSR LUČENEC – V.KRTÍŠ
 • OPRAVA POTRUBIA TP1 V KM 11,002 V KRÍŽENÍ S TRAŤOU ŽSR SLATINA – TUPÁ
 • OPRAVA POTRUBIA TP1 V KM 48,35 V KRÍŽENÍ S TRAŤOU ŽSR DOLNÁ SEČ – LEVICE


rok 2002

 • OPRAVA 200 m KOMÍNA - TEPELNÁ ELEKTRÁREŇ – SISAK
 • TELEKOMUNIKAČNÁ STAVBA NA EXIST. OBJEKTE C1-0348KO-030 Spišská Nová Ves- Javorová ul
 • OPRAVA POTRUBIA TP1 v km 50,440 v krížení s traťou ŽSR Čierna n/Tisou – Košice v km 65,055


rok 2001

 • REKONŠTRUKCIA LETECKEJ VOJENSKEJ NEMOCNICE - KOŠICE
 • STATICKÉ POSÚDENIE KLUBU DÔCHODCOV NA ULICI MILOSRDENSTVA V KOŠICIACH
 • REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA NsP MICHALOVCE, I. stavba SVALZ
 • VEĽKÉ KAPUŠANY – CENTRUM II, Bytový dom, garáže a oporný múr


rok 2000

 • OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MEDZISTROJOVNE – ELEKTRÁREŇ VOJANY. Kotvenie plechového plášťa do pórobetónových panelov, nové otvory pre okná.
 • OPRAVA OBJEKTU MEDZISTROJOVNE, SO 51 – 61 – KOTOLŇA, ELEKTRÁREŇ VOJANY. Projekt pre stavebné konanie. Sanácia skeletu, nové stropy ,úprava podlahy na +27,0m,
 • ŠTVORBYTOVÁ VILA - MALÁ IDA - Murovaná trojpodlažná konštrukcia s monolitickými stropmi a dreveným krovom.


rok 1999

 • REKONŠTRUKCIA PODKROVIA NA KOMENSKÉHO Č.9, KOŠICE Staticky nevyhovujúce stropné konštrukcie nahradené novými a úpravy nosnej konštrukcie krovu.
 • STATICKÉ ZABEZPEČENIE STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ – DIVÍZNA BUDOVA, KOŠICE Zosilovanie nevyhovujúcich oceľových stropných nosníkov naváraním a predpínaním ocele.
 • REKONŠTRUKCIA PODKROVIA NA CIMBORKOVEJ UL., KOŠICE Zvyšovanie únosnosti nevyhovujúcich stropných panelov spriahovaním a vystužením s novou betónovou zálievkou hrúbky 6 cm.
 • VIACÚČELOVÉ DIELNE SOU, KUKUČÍNOVA 23, KOŠICE Dvojpodlažné dielne murované, stropy monolitické, strecha priehradová oceľová.


rok 1998

 • REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU, BREZOVÁ 4,6,8,10 , KOŠICE Zosilovanie stropných konštrukcií, rekonštrukcia pivničných priestorov na garáže,prístavba balkónovej časti.
 • OPRAVA BUDOVY OVS - SABINOV Rekonštrukcia klasickej murovanej dvojpodlažnej budovy. Zosilenie stropov, uprava podkrovia.
 • BYTOVÉ DOMY B1,B2 KOPA - GIRBEŠ, II. ETAPA Atypická železobetónová skeletová konštrukcia - 6 podlažná.
 • BYTOVÝ DOM 2x12 b.j. , ADLEROVA ul., KOŠICE Klasická murovaná 5-podlažná budova s poloprefabrikovanými stropmi.
 • ROZŠÍRENIE HĽADISKA AMFITEÁTRA V KOŠICIACH Oceľová dvojpodlažná skeletová konštrukcia,strecha slúži ako hľadisko amfiteátra a spodná časť dvojpodlažná administratívna budova.


rok 1997

 • STATICKÉ ZABEZPEČENIE OBYTNÉHO DOMU A2 - 216 b.j. MICHALOVCE sídlisko SNP - 1. obytný súbor. Statické zabezpečenie nevyhovujúceho obvodového plášťa. OSADENIE ZVONA URBAN - OK Realizovanie novej oceľovej konštrukcie s možnosťou osadenia troch zvonov a osadenie nového zvona.
 • REKONŠTRUKCIA 300 m KOMÍNA EVO II - ELEKTRÁREŇ VOJANY Základy a kotvenie žeriavu LIEBHERR výšky 310 m ( najvyšší žeriav v EUROPE ), zrezávanie komínana úroveň +170 m, demontážne plošiny na búranie výmurovky, na zrezávanie komína a uzatváracia bezpečnostná plošina v úrovni 172 m . Subdodávka pre TERMOSTAV, Košice.
 • REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA MASOKOMBINÁTU , Sp. Nová Ves. Rekonštrukcia šesťpodlažnej administratívnej budovy a rekonštrukcia a prístavba centrálnej kotolne.
 • PREKRYTIE JUŽNEJ BRÁNY, HLAVNÁ ul., KOŠICE. Monolitická železobetónová konštrukcia prekrývajúca archeologické vykopávky ( pôdorysný rozmer cca 95 x 20 m rozdelený do troch dilatačných celkov). Na stropnej konstrukcii realizovaná obojsmerná električková trať.
 • UNIVERZITNÉ CENTRUM III - UMB, BANSKÁ BYSTRICA. Oceľová konštrukcia auly, dvojpodlažná oceľová konštrukcia prepojovacích modulov a železobetónový skelet telocvične – projekt nedokončený , stavba bola zastavená.
 • DOSTAVBA AREÁLU EKOTHERMAL 99, KOŠICE Klasická dvojpod. murovaná konštrukcia s poloprefabrikovanými stropmi.
 • LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA KOŠICE - REKONŠTRUKCIA CHIRURGIE A OFZT. Rekonštrukcia klenbových stropov, rozdeľovanie veľkých miestností horizontálne aj vertikálne pomocou vloženej oceľovej konštrukcie.


rok 1996

 • NADSTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY TERMOSTAV, Košice Zosilovanie pôvodnej stropnej konštrukcie a realizovanie nového dreveného podkrovia. Rekonštrukcia prízemných priestorov a suterénu.
 • POLYFUNKČNÝ DOM, LIDICKÉ NÁMESTIE - KOŠICE - Novostavba , spodné dve podlažia garáže a horné dve podlažia byty. Betónové šalovacie dielce – steny garáží a porothermove steny bytov. Stropné konštrukcie monolitické železobetónové spojité dosky hrúbky 160 mm.
 • 200 M KOMÍN EVO I - VOJANY , REKONŠTRUKCIA PLOŠÍN - Demontáž resp. pílenie pôvodných železobetónových plošín a realizovanie nových oceľových plošín.


rok 1995

 • REKONŠTRUKCIA FONTÁNY PRI DIVADLE – KOŠICE. Monolitický rošt fontány 9x6m postavený na stropnej konštrukcií podzemnej časti divadla.
 • NADSTAVBY BYTOV – PARK DUKLIANSKYCH HRDINOV, KOŠICE Mezonetové byty na štvorpodlažnom objekte typu T02B. Zosilenie stropov sriehnutím s pôvodnými panelmi, krov a mezonet drevená konštrukcia.


rok 1994

 • NÁKUPNÉ STREDISKO MILA – ŤAHANOVCE, KOŠICE Dvojpodlažná skeletová atypická konštrukcia, modul 9 x 6m.


rok 1993

 • CAR – SHOP MOLDAVSKÁ CESTA , KOŠICE Atypická železobetónová trojpodlažná monolitická konštrukcia.
 • REKONŠTRUKCIA OBJEKTU FITNES – CIMBORKOVA UL. ,KOŠICE Rekonštr. trojpodlažnej murovanej konštrukcie s oceľovými stropmi.
 • SLOVENSKÁ POŠTA – BALÍKOVÁ DODAJŇA, BANSKÁ BYSTRICA Rekonštrukcia skeletovej konštrukcie ( PRIEMSTAV )


rok 1992

 • SLOVENSKÁ ŠTÁTNA SPORITEĽŇA – HANUŠOVCE n/Topľou
 • REKONŠTRUKCIA KOTOLNE PLEŠIVEC


rok 1991

 • VOJENSKÁ NEMOCNICA - PRÍSTAVBA, KOŠICE


rok 1990

 • REHABILITAČNÉ STREDISKO - KOŠICE ŠACA Prefabrikovaný skelet priemstav upravený atypickými prvkami a monolitickými časťami.