ERBY - STATIKA STAVIEB

dlhoročné skúsenosti - certifikáty - kvalifikácia - legislatíva

ČO JE STATIKA ?

PREČO JE V STAVEBNÍCTVE DÔLEŽITÁ?

Zjednodušene povedané, statika sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb. Tie môžu byť zhotovené z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované. Nosná konštrukcia stavby je počas celej životnosti stavebného diela vystavená pôsobeniu rozličných účinkov – ide o vlastnú hmotnosť stavebných konštrukcií, hmotnosť osôb a vnútorného vybavenia budovy, účinky snehu a vetra, prípadne aj účinky zemetrasenia. Nosná konštrukcia stavby musí byť navrhnutá tak, aby dostatočne bezpečne odolávala týmto účinkom. Zabezpečenie tejto úlohy je náročnou a veľmi zodpovednou činnosťou.

ZOBRAZIŤ VIAC

NAŠA
SPOLOČNOSŤ

Sme projektová kancelária, ktorá pôsobí od roku 1990. Zakladateľom firmy je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marián Erby, absolvent stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.  Po  skúsenostiach v oblasti statiky sa rozhodol založiť si vlastnú firmu pod názvom ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. a vytvoriť tím skúsených a zodpovedných statikov.
Zameriavame sa na vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky. Vykonávame technické a ekonomické poradenstvo. Činnosťou našej firmy je vypracovanie statických posudkov a expertíz stavebných projektov. Zameriavame sa na merania, diagnostiku stavieb a odborné vedenie stavby. Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených projektantov a statikov, ktorí Vám garantujú zodpovednosť, kvalitu a bezpečnosť pri projektovaní stavieb. Našimi partnermi sú projektanti pozemných stavieb, projektanti technického zabezpečenia budov, investori, developeri, architekti ako aj stavebné spoločnosti a výrobcovia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.
Našim cieľom je spokojný zákazník, čo vedie k dlhoročnej spolupráci. Ponúkame svojim klientom kvalitný a efektívny projekt, spracovaný na profesionálnej úrovni, ktorý šetrí čas a peniaze pri realizácii stavby.

NAŠA
PONUKA

NAŠA FILOZOFIA

Na pevných nohách

Ing. Marián Erby , majiteľ spoločnosti